ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ
ΔΟΚΙΜΙΟ-ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

About Me

My photo
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ, Greece
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ

Η ΨΥΧΗ ΓΥΡΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ

Η ΨΥΧΗ ΓΥΡΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝ-ΟΙΚΕΙΟΝ

Wednesday, April 27, 2016

   Η νυχτερινή υγρασία της έφερε ανατριχίλα, αλλά δεν έκανε καμιά κίνηση να μπει εκ νέου στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Έμεινε ασάλευτη στη θέση της και ο νους της πέταξε σε άλλες πιο ευτυχισμένες περασμένες στιγμές της ζωής της.
Ανάμικτα συναισθήματα επιθυμίας, φόβου, θλίψης, μοναξιάς, αβεβαιότητας, την κατέκλυσαν. Η αξίωση της μοίρας είναι μερικές φορές ανεξιχνίαστη. Ο Κλέωνας, ο μοναδικός άντρας που αγάπησε ως τα βάθη της ύπαρξής της, αφημένος στην ανυπαρξία της απομόνωσής του και στις σκιές των στιγμών, περίμενε ένα τηλεφώνημα από αυτήν για να αναστηθεί και να περπατήσει ξανά στον κόσμο των ζωντανών. Εκείνη, απόψε, κάτω από τον έναστρο ουρανό, σα να το είχε πάρει μισή απόφαση, σκεφτόταν να τον πλησιάσει και να του χαρίσει αυτή την Ανάσταση.
Τη γαλήνη της νύχτας διέκοπτε το τερέτισμα των τριζονιών και οι μικρές φωνούλες που έβγαζε πότε-πότε ο Οδυσσέας, όταν τα κουνούπια της νύχτας του έδιναν μικρές τσιμπιές. Κοιτώντας την ασημένια φόρμα της σελήνης, ένα πρόσωπο έβλεπε να αντικατο-πτρίζεται εμπρός της, το πρόσωπό του.
Τα μάτια του, τα πιο όμορφα μάτια στο κό¬σμο όπως του έλεγε συχνά, την κοίταζαν με θλίψη. Και η φωνή του, έφτανε στ’ αυτιά της σαν ένα παράξενο βουητό, κάτι σαν κλάμα ανάμεικτο με λόγια .
Άναψε και δεύτερο τσιγάρο. Η ψυχή της αφημένη στην άγρια θάλασσα των στιγμών, πάλευε να πάρει τη σωστή απόφαση.
-Ή τώρα ή ποτέ, σκέφτηκε φωναχτά, και δίνοντας ένα σάλτο, πετάχτηκε από την ψάθινη πολυθρόνα.
Ότι και να συνέβαινε από ’δω και πέρα, εκείνη, θα ’χε προσπαθήσει ακόμα μια φορά, θα είχε δώσει ένα μικρό περιθώριο στις στιγμές και στα υπέροχα συναισθήματα που την ένωσαν μαζί του.
Μπήκε βιαστικά στο εσωτερικό χώρο του σπιτιού και προχώρησε προς το γραφείο της.
Πήρε το τηλέφωνο στα χέρια της, κρατώντας το στις χούφτες της για λίγα λεπτά, ενώ έκλεινε με ικεσία τα μάτια. Έπειτα, αφήνοντας ένα βαθύ αναστεναγμό σχημάτισε τον αριθμό του.
Το τηλέφωνο, κάλεσε τέσσερις φορές, κι έπειτα ακούστηκε σιγανά η γνώριμη κι αγαπημένη φωνή του Κλέωνα:
-Ναι;
-Κλέωνα, αγάπη μου…
Ο έρωτας μπορεί να διαρκέσει μια στιγμή, μια ώρα, μια μέρα, μια βδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, για πάντα... Και ο δικός τους έρωτας ήταν προορισμένος για να κρατήσει μια αιωνιότητα!
Η αλήθεια είναι πως έχω πολύ καιρό να ενημερώσω το blog μου!

Friday, June 5, 2015


Monday, February 16, 2015

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα­τος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον», 
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΩΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελί­δες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι­στολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία  
των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονο­ματε­πώνυμο, διεύθυνση, email - αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλει­στό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δη­μοσι­ευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερόμε­νους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς:   
Times new Roman 12, διάστιχο 1.  
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 10η Μαρτίου 2015.
Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που ανα­γράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν απο­κλειστικά και μόνο σε με­γάλη εκδήλωση το 2015.
Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.  
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από­λυτα από την κριτική επι­τροπή.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανα­κοινώ­νουμε ότι και στις δυο κατη­γορίες (διήγημα - ποίηση) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγή­ματος και Ποίησης, 
Εφήβων και Ενηλί­κων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανε­ξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας απο­στείλουν πα­ράλληλα με το ποί­ημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης τα­χυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραί­τητο να στεί­λουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπο­γραφής, ότι απο­δέχονται τη δημοσίευση του κει­μένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστεί­λουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοι­χθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύ­πων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμ­μετέ­χουν σ’ αυτές ένα (1) αντί­τυπο δωρεάν με την ευ­καιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθο­λογία θα είναι χωρίς οικο­νομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω, δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα.

Θα γίνει  παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημε­ρίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα πε­ριο­δικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
             ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
 (ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
             ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ 
                         ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:
48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31


ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 48050, ΤΑΧ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 13231, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. IBAN: GR77 O171 0430 0060 4301 0267 792 

                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,  http://ideopnoon.blogspot.com, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ. 10559

Thursday, December 18, 2014


Sunday, June 8, 2014

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΞΑΦΙΝΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 'ΚΑΝΟΥΝ ΑΣΚΟΠΗ ΚΡΙΤΙΚΗ" ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΑΠΟ
ΙΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΥΡΙΖΑΜΕ... (ΚΑΚΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΖΗΛΕΙΑ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΠΡΑΓΜΑ). ΠΑΝΙΒΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΒΡΕ! ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ! ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ!

 

Monday, April 7, 2014

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΩΣ, Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΕΥΚΟΛΟΣ" ΣΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ, πχ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ή ΑΠΛΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΕΡΑΣ! ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ "Χ" ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΔΕΙ ΤΟ "ΦΩΣ" ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ... ΜΗ ΛΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ 'ΚΑΠΟΙΟΙ" ΠΩΣ Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΑΝ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ... ΓΙΝΕΤΑΙ;
ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ! ΑΥΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ...

Blog Archive

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝ-ΟΙΚΕΙΟΝ

  • ΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ